Tarieven

De maandprijs voor kinderopvang bij Kideo is gebaseerd op het type contract dat u heeft afgesloten. De tarieven zijn inclusief luiers en (fles)voeding.

De facturen worden maandelijks per e-mail verstuurd en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat Kideo gesloten is.

Betaling geschiedt middels een door u afgegeven machtiging voor automatische incasso.  Het bedrag wordt op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarop de opvang betrekking heeft geïncasseerd. Per kalenderjaar wordt er een jaaropgave verstrekt ten behoeve van uw aangifte inkomstenbelasting (in februari volgend op het jaar waarin de kinderopvang is afgenomen).

Toeslagen kinderopvang

Het nettobedrag dat u betaalt voor de opvang is afhankelijk van de bruto uurprijs, opvanguren  en uw toetsingsinkomen.

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Via de website www.toeslagen.nl (mijn toeslagen) kunt u een aanvraag- en wijzigingsprogramma ten behoeve van de kinderopvangtoeslag downloaden en de aanvraag invullen.

Kinderopvang

Tarieven 2023

De maandprijs voor kinderopvang bij Kideo is gebaseerd op het type contract dat u heeft afgesloten. De tarieven zijn inclusief luiers en (fles)voeding.

Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Tarieven 2023

De maandprijs voor kinderopvang bij Kideo is gebaseerd op het type contract dat u heeft afgesloten. De tarieven zijn inclusief voeding en vervoer van school naar onze opvang.

Meer informatie

Calculator

Kosten berekenen

Bereken zelf uw netto maandkosten

Meer informatie