Opvangsvormen

52-weken opvangpakket

Met deze vorm van opvang kiest u voor de meest uitgebreide opvang van Kideo. U kunt gedurende 52 weken per jaar, dagelijks (weekeinde en feestdagen uitgezonderd) van 7:30 – 18:30 uur gebruik maken van de opvang.

Ochtend: 07:30 – 13:00
Middag: 13:00 – 18:30

Lange opvang

Bij dit opvangpakket kunt u 12 uur per dag gedurende 52 weken per jaar gebruik dagelijks van 07:00 tot 19:00 gebruik maken van de opvang.

Ochtend: 07:00 – 13:00
Middag:  13:00 – 19:00

Opvangvormen BSO locatie Assen

BSO

De buitenschoolse opvang is het meest uitbreide opvangpakket voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De medewerkers van Kideo komen uw kind ophalen van school. Daarnaast de de BSO ook open tijdens vakanties, en margedagen (studiedagen en/of ATV dagen van de school).

NSO-lang, NSO-kort en NSO-Continurooster

De naschoolse opvang beperkt zich tot opvang tijdens de 40-schoolweken per kalenderjaar. Tijdens de vakantieweken en margedagen van de school regelen de ouders zelf de opvang.

Vakantie-opvang

Vakantie-opvang kan alleen als een extra product afgenomen worden als blijkt dat ouders aan één van bovenstaande opvangvormen niet voldoende blijken te hebben. De BSO is open gedurende de 12 schoolvakantieweken in het kalenderjaar.

VSO (voorschoolse opvang)

Wanneer u te maken heeft met vroege werktijden is het bij ons mogelijk om voorschoolse opvang af te nemen. Wij bieden voorschoolse opvang aan vanaf 07:00.