Plaatsingsreglement

U kunt uw (ongeboren) kind inschrijven door het aanmeldingsformulier  in te vullen en aan ons te retourneren. Uw schriftelijke aanmelding wordt in behandeling genomen.  Na uw inschrijving  ontvangt u van ons een bevestiging met het plaatsingsaanbod. Wanneer niet alle dagdelen gehonoreerd kunnen worden, volgt overleg met u voor een alternatief plaatsingsaanbod.

Intakegesprek

Na uw akkoord ontvangt u van ons  de plaatsingsmap.  De inhoud van de plaatsingsmap wordt doorgenomen tijdens het intakegesprek. Voor de ingangsdatum wordt u door een pedagogische medewerker (mentor) uitgenodigd voor dit intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de dagelijkse gang van zaken doorgenomen. U kunt uw wensen rondom verzorging tijdens dit gesprek kenbaar maken.

Ingangsdatum

De ingangsdatum kan op iedere werkdag van de maand. Voor een goede start is het van belang dat u en uw kind vertrouwd raken met de omgeving, de pedagogische medewerkers en andere kinderen. De wenperiode start op de ingangsdatum van het contract. Wij adviseren u dan ook om gedurende de gewenningsperiode uw werkzaamheden/bezigheden aan te passen.

Algemene voorwaarden en Informatie opvang

Betalingsprocedure
Algemene Voorwaarden
Voorwaarde Flexopvang
Registratie LRK
Voedingsbeleid