Personeel

Kideo heeft oog voor kind en kwaliteit. Dit kan uiteraard niet zonder goed opgeleid en kundig personeel.

De meest voorkomende functie binnen Kideo Kinderdagverblijven is die van pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerkers hebben een diploma van één van de opleidingen zoals in de CAO kinderopvang wordt beschreven.

Naast de juiste opleiding vindt Kideo Kinderdagverblijven het belangrijk dat haar personeel liefde heeft voor het kind en het vak. Mede op grond hiervan en overige competenties en vaardigheden vindt een zorgvuldige selectie plaats.

Kideo biedt studenten de mogelijkheid om bij Kideo praktijkervaring op te doen. Kideo zet alles in het werk om de juiste match tot stand te brengen tussen gemotiveerde stagiairs en het kinderdagverblijf. Zo worden studenten opgeleid tot professionals met de vereiste competenties. En zo helpt Kideo mee om goed opgeleide pedagogisch medewerkers in het werkveld te krijgen. Stagiairs zijn bij Kideo altijd boventallig. En zij worden begeleid door een pedagogisch medewerker van de groep waar zij gedurende haar stageperiode verblijft. De minimale stage duur van een stagiair bij Kideo bedraagt een half jaar, maximaal een heel schooljaar. Kideo heeft voor stageplaatsen op Niveau 3 en 4 de vereiste erkenning van Calibris.

Kideo maakt gebruik van ondersteunend personeel die diensten uitvoeren als: schilderwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud, achterwacht bij begin/einde van de dag, vervoer BSO (Kideo Assen) etc. Tevens kunnen er vrijwilligers, bij geschikte kandidatuur, diverse werkzaamheden verrichten.

Alle pedagogisch medewerkers, ondersteunend personeel, administratie, stagiairs en eventuele vrijwilligers  zijn in het bezit van een geldige VOG.

Via de link ‘vacatures‘, kunt u informatie vinden over de huidige vacatures.