VerbeterMeter

VerbeterMeter

In oktober 2020 is Kideo gestart met de VerbeterMeter. Kideo vraagt hiermee op verschillende momenten om feedback van ouders. Een belangrijk middel om als ouder je stem te laten horen. Zoals we in onze nieuwsbrief al schreven wilden we er meer over weten. Daarom heeft de Oudercommissie van Kideo Assen Rixte er alles over gevraagd. Rixte is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij Kideo. Hieronder lees je het resultaat.

Interview

Wat is de Verbetermeter in het kort en waar dient het voor?
"De VerbeterMeter is een handige tool waarmee we de oudertevredenheid bij Kideo kunnen meten doormiddel van verschillende vragenlijsten. Zo kunnen we blijven controleren of we aan de kwaliteitseisen en wensen van ouders blijven voldoen.

Krijgen alle ouders de VerbeterMeter en wanneer word je hiervoor uitgenodigd?
Eén van de ouders krijgt een uitnodiging voor deelname aan de vragenlijsten. Dit betreft een vragenlijst over de kennismaking, de wenperiode en vervolgens jaarlijks. Bij uitschrijving volgt een eindevaluatie. Even de ‘verbetermeter-momenten’ op een rijtje:

 • - Meting kennismaking:
  deze vragenlijst ontvangt een ouder 1 week na plaatsingsdatum.
 • - Meting wenperiode:
  deze vragenlijst ontvangt een ouder wanneer het kind 3 maanden gebruik maakt van de kinderopvang.
 • - Meting jaarlijks:
  deze vragenlijst ontvangen alle ouders 1 jaar na plaatsingsdatum en vervolgens jaarlijks.
 • - Meting eindevaluatie:
  deze vragenlijst ontvangt een ouder wanneer de opvang wordt beëindigd.

 

Wordt de VerbeterMeter veel/goed ingevuld?
Op de BSO hebben we momenteel een respons van 40% en bij het KDV is dit 53%. Vrij hoog voor een enquête maar natuurlijk hopen we dat alle ouders de vragenlijsten willen invullen. We beseffen dat wij niet de enige organisatie zijn van wie ouders een verzoek voor een tevredenheidsmeting in de mail krijgt.

Het gaat bij onze metingen echter om meer dan alleen de waardering van ouders. De continue meting geeft ouders de mogelijkheid hun mening te geven over de opvang van hun kind(eren). Zo helpen ouders ons waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Wij hopen daarom dat wij op de medewerking van ouders mogen rekenen, zodat we met elkaar kunnen zorgen voor de beste opvang van de kind(eren).

Op welke onderwerpen wordt het meeste feedback gegeven?
Flexibiliteit in ruildagen is een onderwerp dat vaak wordt genoemd. We snappen dat het voor ouders handig is als hierbij een ruimere periode wordt gehanteerd. Door ervaring in de afgelopen jaren, merken wij echter dat de kans van slagen groter is wanneer ruilingen binnen dezelfde week plaatsvinden. Zo kunnen we iedere ouder een zo groot mogelijke kans van slagen bieden wanneer zij een ruilaanvraag indienen. Ouders kiezen de laatste jaren massaal voor Kideo, waardoor de groepen op sommige dagen echter vrij vol zitten. Wanneer we kijken naar andere kinderopvangcentra om ons heen, zijn deze op dit onderwerp soms flexibeler. Echter hanteren ze dan wel een hoger uurtarief. Kideo volgt al sinds jaar en dag het uurtarief waarover ouders de maximale kinderopvangtoeslag ontvangen, om onze opvang toegankelijk te houden voor alle ouders. Om deze prijs te kunnen blijven aanbieden, zijn we helaas minder flexibel in het aanbieden van een ruime ruiltermijn en bieden we geen tegoeden aan voor het missen van opvangdagen bij ziekte en/of vakantie. We hopen hiervoor op het begrip van ouders.

Daarnaast is wisseling in personeel een onderwerp wat we tegenkomen in de respons van de VerbeterMeter. Een onderwerp dat wij erg belangrijk vinden en waar we veel aandacht aan besteden. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat collega’s kiezen voor een andere uitdaging of dat een collega toch niet helemaal bij Kideo en haar visie blijkt te passen. We proberen dit tijdens de sollicitatieprocedure zoveel mogelijk te beoordelen, onder andere door het laten doorlopen van meerdere meeloopdagen.

Zijn er voorbeelden van verbeteringen die n.a.v. de verbetermeter zijn doorgevoerd?
Bij Kideo Assen werd in kwartaal 1 aangegeven dat een ouder biologisch beleg en brood mist. Inmiddels wordt er iedere week vers brood geleverd door de bakker en worden deze gesmeerd met een ruime keuze biologisch beleg, o.a. groentespreads van Groentegoed.

Een ander voorbeeld is dat de looproutes tijdens de Corona periode niet bevielen. Dit werd aangegeven bij de VerbeterMeter en door de oudercommissie. Na overleg met de oudercommissie hebben wij deze looproutes daarna aangepast. Ook de recentelijke investering in dubbel glas is een punt dat genoemd werd door een ouder in de VerbeterMeter. Dit stond al enige tijd op de planning, maar deze feedback heeft wel geholpen om alles sneller in werking te stellen.

Daarnaast kwam ook naar voren uit de feedback dat ouders het bestaan van de oudercommissie opmerkten door de vragen die in de VerbeterMeter werden gesteld. De oudercommissie is gelijk in actie gekomen en heeft afgelopen jaar o.a. een podcast opgenomen en de eerste nieuwsbrief is verstuurd, waardoor zij nu hopelijk meer zichtbaar zijn.

Resultaten
Kortom, we zijn blij met iedere feedback en hopen hier zichtbaar iets mee te kunnen doen. Uiteraard vinden we het ook fantastisch om alle complimenten te lezen die in de VerbeterMeter worden gedeeld, welke we met veel plezier delen met alle collega’s binnen Kideo. Op iedere locatie scoren wij hoger dan het landelijke gemiddelde, een resultaat waar we erg trots op zijn."

Namens de oudercommissie willen we Rixte enorm bedanken voor haar medewerking aan het interview. Mochten ouders meer vragen hebben over de VerbeterMeter of op een andere manier feedback, op- of aanmerkingen hebben dan ziet Kideo deze graag tegemoet via info@kideo.nl

Terug naar blog