Biologische voeding
Thomas Gordon
Groene kinderopvang
Oudercommissie

Kideo hecht veel waarde aan een nauwe en goede samenwerking met de oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt de kinderen en ouders verbonden aan Kideo en adviseert de directie van Kideo ten aanzien van een aantal belangrijke aspecten. Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht over:

  • het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • het pedagogisch beleidsplan;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
  • de klachtenregeling;
  • prijswijzigingen;
  • de wijze van uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet van personeel;
  • openingstijden.

Wilt u ook graag deel uit maken van de oudercommissie, of wilt u meer weten over de activiteiten van de oudercommissie, neem dan contact op met de betreffende oudercommissie.

Contactgegevens:

Kideo Assen: ocassen@kideo.nl
Kideo Gronigen: ocgroningen@kideo.nl

Vestigingen